Beijer.wiki

by Michael Beijer

Site Tools


Sidebar

Hi, I’m Michael Beijer, the creator of this site. I’m a Dutch-English technical/patent translator with over 25 years of experience.  

For translation work, please contact me via:

Email: michael@beijer.uk
Mobile: +44 (0)747-5771720
Proz: My Proz.com profile

Contents

Notice and take down policy

Notice: If you feel that any data on this site contains material that is owned by you and should therefore not be reproduced here, please:

  • Clearly identify yourself, with detailed contact data such as an address, telephone number or email address.
  • Clearly identify the copyrighted work claimed to be infringed.
  • Clearly identify the material that is claimed to be infringing and information reasonably sufficient to allow us to locate the material.
  • Contact Michael Beijer at the following email address: michael@beijer.uk.

Take down: I will comply with legitimate requests by immediately removing the affected material.
 
keywords: Dutch patent translator, Dutch translator, Dutch patents, Belgian patents, Belgian translator, lexicon, e-terminologist, terminologist, terminologie, octrooivertaler, octrooien, Patent translation, Translation UK, bilingual concordance, patents, M.J.W. Beijer, Beijer, CafeTran, memoQ, Trados, Déjà Vu, Atril, vertaler Nederlands-Engels, vertaler Engels, specialised terminology, Dutch to English, Dutch-English, professional translation for Dutch, translate into Dutch, Dutch English translator, technical translator, Wordbook, Wordbook.com, Wordbook.online, Wordbook.nl, patent applications, octrooivertaling, octrooivertalingen, juridische vertalingen, technische vertalingen, technische vertaler, octrooiopposities, technische teksten, woordenboek, woordenlijst, termenlijst, Hastings.  

 

Web Analytics
Beijer.uk statistics

wordbook:terms:bvs-bedienvoorschriften-bedieningsvoorschriften

BVS, bedienvoorschrift(en), bedieningsvoorschrift(en)

Dutch

  • Bedieningsvoorschrift seinwezeninstallatie
  • BVS
  • bedienvoorschrift(en)
  • bedieningsvoorschrift(en)
  • infradatabeschrijving

English

  • ???

Source URL: __https:%%//%%1library.net/document/download/yev3694z__

’RIGD-LOXIA

Hoe haalbaar is een tijdige levering van het Bedieningsvoorschrift?

[…]

Managementsamenvatting

Introductie

RIGD-LOXIA is producent en beheerder van infragegevens. In de huidige situatie worden deze infragegevens niet tijdig opgeleverd aan de klanten van RIGD-LOXIA. Een voorbeeld van infragegevens is het Bedieningsvoorschrift (BVS). Het BVS is een handleiding voor treindienstleiders en bevat specifieke bedienprocedures. Het is belangrijk dat het BVS op tijd wordt opgeleverd bij treindienstleiders omdat ze anders onvoldoende tijd hebben om zich voor te bereiden op wijzigingen en/of bijzonderheden van het nieuwe spoortraject.’

Source URL: __https:%%//%%www.ensie.nl/prorail/bedienvoorschrift__

__Prorail__

BEGRIPPENLIJST PRORAIL

GEPUBLICEERD OP 27-12-2016

Bedienvoorschrift

BETEKENIS & DEFINITIE

Een Bedienvoorschrift (BVS) is een verzameling specificaties betreffende beveiligings- en bedieningsinstallaties/- systemen voor een afgebakend geografisch gebied.

Een bedieningsvoorschrift bevat o.a.: Tekeningen per post:

- werkplektekeningen;

- overzichtsignaleringen;

- deelsignaleringen;

- beschikbaarheidsoverzicht onderposten;

__baanvak__ en emplacementen;

- seinbeeldkaarten. Per PPLG per post;

- enkelvoudige rijwegen;

- samengestelde rijwegen;

- seinbediending;

- Treinaankondiging;

- fictieve eindseinnummers;

- herroepen ingestelde __rijweg__;

- doorrijsporen;

- sturing van buiten de rijweg gelegen wissels;

- linkerspoor-beveiliging;

- overige bedieningen;

__wisselverwarming__;

- meervensterposities;Voorschriften, die locatie-onafhankelijk zijn, staan in het Generiek (Bedien) VoorSchrift (GVS). De tot heden gebezigde benamingen zoals B-voorschrift en BVRS worden niet meer gebruikt.

Source URL: __https:%%//%%www.loxia.nl/project/bvs/__

Infradatabeschrijving (BVS)

Wat zijn bedieningsvoorschriften (BVS)?

Het treinverkeer in Nederland wordt geregeld vanuit verkeersleidingsposten. Vroeger waren deze posten per station en baanvak aanwezig. Nu zijn er 13 centrale verkeersleidingsposten die het treinverkeer in heel Nederland regelen.

De railinfrastructuur voor het treinverkeer in Nederland wordt voortdurend aangepast en uitgebreid. Er zijn regelmatig nieuwe systemen en wijzigingen van de bestaande systemen nodig welke worden gebruikt voor de beveiliging en bediening van seinen, wissels, baanvakken en alles wat daarmee samenhangt.

Voor een overzicht van de situatie is het essentieel dat er informatie beschikbaar is van heel Nederland tot op detailniveau. Daarvoor zijn regels en voorschriften van kracht die globaal de werking van de beveiligingssystemen beschrijven. De operationele voorschriften zorgen voor een functionele systeembeschrijving en voor een correct en veilig gebruik van de infrastructuur. Door de bedieningsregels te volgen kan het treinverkeer op een veilige en juiste wijze binnen de richtlijnen van de regelgeving worden afgewikkeld.

Deze bedieningsregels zijn opgenomen in een bedieningsvoorschrift (BVS). De situatie op lokaal niveau wordt hierin beschreven. Hierin worden in duidelijke taal de verschillende systemen beschreven, aangevuld met tekeningen. Hierop is te zien hoe een station, baanvak, enz., eruitzien met betrekking tot de seinen, wissels en baanvakken. Ook is te zien wat het verband is tussen de ingestelde rijwegen, voor de route van de trein. Tegenstrijdige rijwegen zijn hierbij uitgesloten, waardoor de trein een eigen corridor krijgt.

Aan de hand van deze bedieningsvoorschriften (BVS) zijn de gebruikers, waaronder de treindienstleiders, in staat het treinverkeer te regelen en in veilige (spoor)banen te leiden. Alle elementen die te bedienen zijn, worden beschreven in het BVS.

Source URL: __https:%%//%%iate.europa.eu/search/standard/result/1606135265978/1__

bedieningsvoorschriften voor locomotieven en motorrijtuigen (Reference: Lex.ferrov.) =

driving instructions (Reference: Lex.ferrov.)

wordbook/terms/bvs-bedienvoorschriften-bedieningsvoorschriften.txt · Last modified: 2020/12/10 18:11 (external edit)